Maak in minuten jouw Gebruiksovereenkomst Laptop

Dit document kost € 19 of 9 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een Gebruiksovereenkomst Laptop?

Als eigenaar van een bedrijf kun je met verschillende wettelijke documenten te maken krijgen. Een daarvan is de bruikleenovereenkomst. Die maak je bijvoorbeeld voor werknemers met een laptop of mobiele telefoon van de zaak. Maar wat houdt een gebruikersovereenkomst precies in? En hoe stel je hem op?

Dit regel je allemaal met een Gebruiksovereenkomst Laptop

Wanneer je iets uitleent aan iemand anders, kun je hier afspraken over maken en deze vastleggen. zo'n document wordt bruikleenovereenkomst of gebruikersovereenkomst genoemd. Het woord bruikleen refereert naar lenen. Er wordt dus geen vergoeding of tegenprestatie verwacht.

Een bruikleenovereenkomst is niet hetzelfde als een huurcontract. Er wordt immers geen vergoeding of tegenprestatie (zoals een betaling) verwacht.

Een gebruiksovereenkomst kan over roerende en onroerende zaken gaan. In het eerste geval gaat het om artikelen als een auto, laptop of fiets. Maar je kunt ook een onroerende zaak aanbieden voor bruikleen. Hierbij kun je denken aan een kantoor of woning. De uitlener blijft altijd eigenaar van de uitgeleende zaak.


Bruikleenovereenkomst personeel

Als werkgever stel je een bruikleenovereenkomst (of gebruikersovereenkomst) op als je bedrijfseigendommen aan een werknemer uitleent. Denk aan laptop, telefoon of auto. In de overeenkomst leg je vast wat de gevolgen zijn als je werknemers niet goed met de spullen omgaat. Door de afspraken over de bruikleen vast te leggen, is het makkelijker om de werknemer op eventuele schade aan te spreken.

Een bruikleenovereenkomst voor een laptop kan worden opgesteld wanneer een werknemer een laptop van een werkgever in bruikleen krijgt. Omdat dit regelmatig gebeurt, hebben we een mode bruikleenovereenkomst laptop opgesteld.


Wat is belangrijk als je een bruikleenovereenkomst aangaat?

Wanneer je een gebruikersovereenkomst aangaat, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. In zo'n document komt een aantal zaken terug. Denk aan het doel, de looptijd en de eventuele consequenties van het niet houden aan de overeenkomst.

Doel overeenkomst

In een bruikleenovereenkomst leg je alle afspraken, voorwaarden, omstandigheden en eventuele verplichtingen vast die rondom de bruikleen zijn gemaakt.

Op die manier is het voor beide partijen duidelijk wat de afspraken zijn en waar je je aan moet houden. Zo worden onduidelijkheden voorkomen.

Er zijn een aantal algemene bepalingen die je in een bruikleenovereenkomst kunt zetten. Zo is het handig om te weten onder welke voorwaarde(n) de bruikleen in gang wordt gezet. Ook de eventuele gevolgen van het beschadigen of kwijtraken van het artikel kunnen erin worden gedocumenteerd.

Verder is het verstandig om een omschrijving en de reden van de bruikleen erin terug te laten komen. Wat er precies terug moet komen in de overeenkomst, hangt af van de aard van de bruikleen.

Looptijd overeenkomst

Het is belangrijk dat je de looptijd van de overeenkomst vaststelt. Zo is het voor zowel de uitlener als de lener duidelijk wat hierover de afspraken zijn. Wanneer het om een bruikleen voor onbepaalde tijd gaat, hoeft dit niet.

Consequenties niet houden aan overeenkomst

Het kan voorkomen dat een partij zich niet aan de overeenkomst houdt. Zo kan het uitgeleende artikel beschadigd zijn of kwijtraken of kan de uitlener eerder het artikel terugvragen dan de afspraak.

Wanneer dit gebeurt, is het handig om eventuele consequenties van het niet-houden aan de overeenkomst vooraf vast te leggen.

Kun je een bruikleenovereenkomst vroegtijdig opzeggen?

Wanneer de eigenaar tot de conclusie komt dat hij of zij iets toch niet wil uitlenen of wanneer de lener zich bedenkt, is het belangrijk dat er een redelijke opzegtermijn wordt gehanteerd. Deze bedraagt vaak 14 tot 28 dagen.

Wanneer je buiten de opzegtermijn de bruikleenovereenkomst wil beëindigen – bijvoorbeeld wanneer een van de twee partijen zich niet aan de afspraken heeft gehouden – kan het zijn dat je dit moet doen via de rechter of een kort geding.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een geschil of wanneer de ene partij het niet eens is met de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

Conclusie

Een bruikleenovereenkomst is niet hetzelfde als een huurovereenkomst of ander soort contract. Het belangrijkste verschil is dat bij bruikleen geen vergoeding of tegenprestatie wordt verwacht.

De uitlener blijft eigenaar van de artikelen of de ruimte. De dingen die zijn afgesproken, worden vastgelegd in de overeenkomst. Op die manier is het voor beide partijen duidelijk wat de afspraken, voorwaarden en verplichtingen zijn.

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Gebruiksovereenkomst Laptop te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.