Maak in minuten jouw Schenkingsovereenkomst

Dit document kost € 79 of 40 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een Schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst is een juridisch document waarin de afspraken tussen de schenker en de ontvanger van een gift of schenking worden vastgelegd. De overeenkomst zorgt ervoor dat beide partijen duidelijkheid hebben over de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de schenking. Dit kan betrekking hebben op zaken als de hoogte en frequentie van de schenking, eventuele tegenprestaties, en fiscale gevolgen. Een schenkingsovereenkomst kan zowel betrekking hebben op een eenmalige schenking als op periodieke schenkingen.

Dit regel je allemaal met een Schenkingsovereenkomst

1. Identificatie van de betrokken partijen: In de schenkingsovereenkomst worden de namen, adressen en contactgegevens van zowel de schenker als de ontvanger opgenomen.

2. Het doel van de schenking: De reden voor de schenking wordt beschreven in de overeenkomst, bijvoorbeeld ondersteuning van een goed doel, financiële hulp aan een familielid of bijdrage aan een culturele of wetenschappelijke instelling.

3. Beschrijving van de schenking: De schenkingsovereenkomst bevat een gedetailleerde omschrijving van wat er geschonken wordt. Dit kan geld zijn, maar ook goederen, onroerend goed, aandelen of andere zaken.

4. De waarde van de schenking: De overeenkomst vermeldt de exacte waarde van de schenking, zodat er geen discussie kan ontstaan over het bedrag of de waarde van de geschonken zaken.

5. Tijdstip en frequentie van de schenking: De overeenkomst regelt wanneer en hoe vaak de schenking plaatsvindt. Dit kan een eenmalige schenking zijn of een periodieke schenking, bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks of bij het bereiken van bepaalde mijlpalen.

6. Eventuele tegenprestaties: Als er sprake is van een tegenprestatie door de ontvanger, zoals het leveren van diensten of goederen, wordt dit beschreven in de schenkingsovereenkomst. Hierbij worden ook de voorwaarden en termijnen voor het leveren van de tegenprestatie vastgelegd.

7. Fiscale aspecten: De schenkingsovereenkomst bevat informatie over de fiscale gevolgen van de schenking voor zowel de schenker als de ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de aftrekbaarheid van de schenking voor de inkomstenbelasting, of het betalen van schenkbelasting door de ontvanger.

8. Duur en beëindiging van de overeenkomst: In de schenkingsovereenkomst wordt vermeld hoe lang de overeenkomst van kracht is en onder welke voorwaarden deze kan worden beëindigd. Bij periodieke schenkingen is dit bijvoorbeeld van belang bij het bereiken van een einddatum of het overlijden van een van de partijen.

9. Wijzigingen en aanvullingen: De schenkingsovereenkomst kan een clausule bevatten die beschrijft hoe en wanneer wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat beide partijen flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

10. Geschillenregeling: In het geval van meningsverschillen of conflicten tussen de schenker en de ontvanger, bevat de schenkingsovereenkomst een geschillenregeling. Dit kan bijvoorbeeld een mediation- of arbitrageclausule zijn, waarbij een neutrale derde partij helpt bij het oplossen van het geschil.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: De overeenkomst vermeldt welk recht van toepassing is op de overeenkomst (bijvoorbeeld Nederlands recht) en welke rechter bevoegd is om geschillen te behandelen.

Door het opstellen van een schenkingsovereenkomst zorgen beide partijen voor duidelijke afspraken en kunnen eventuele misverstanden of conflicten worden voorkomen. Een goed opgestelde schenkingsovereenkomst is dan ook van groot belang voor een succesvolle schenking. Download onze schenkingsovereenkomst template om een goede basis te hebben voor het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Schenkingsovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.