Maak in 5 minuten jouw akte van overdracht

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een akte van overdracht?

Met deze akte van overdracht kun je auteursrechten overdragen aan iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan de auteursrechten op een boek of softwareprogramma.

Wie de auteursrechten op een werk heeft, heeft het exclusieve recht om het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. In de akte van overdracht bepaal je of, en zo ja welke vergoeding er betaald moet worden en bepaal je op welk werk je de auteursrechten wil overdragen.


Wat is er belangrijk als je een akte van overdracht aangaat?

Vergoeding

In de akte van overdracht bepaal je of er een vergoeding betaald moet worden voor de overdracht. Let op: wanneer je auteursrechten overdraagt binnen verschillende onderdelen van je bedrijf, moet je daar een marktconforme vergoeding voor betalen.

Persoonlijkheidsrechten

De maker van een werk heeft de persoonlijkheidsrechten op dat werk. Dat betekent dat hij onder meer recht heeft op naamsvermelding en zich kan verzetten tegen verminking van het werk. In de akte van overdracht bepaal je of er afstand van deze rechten gedaan wordt.

Vervreemder of verkrijger?

Wanneer je de auteursrechten van iemand anders krijgt, dan wil je de garantie dat die persoon ook inderdaad de auteursrechten heeft en dat hij deze vrij en onbezwaard kan overdragen.

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je akte van overdracht op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.