Maak in 10 minuten jouw opdracht­overeenkomst

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Terwijl ze vergaderen in Den Haag…

De VAR-verklaring heeft plaats gemaakt voor (opdracht)overeenkomsten. Deze aanpassing stuitte op veel weerstand bij ondernemers, waardoor de handhaving is opgeschort tot 1 juli 2018. Ons advies? Wacht niet af en maak heldere afspraken voordat je aan de slag gaat. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de vergoeding, vertrouwelijke informatie of intellectuele-eigendomsrechten die gedurende de opdracht ontstaan.


Dit regel je met een opdrachtovereenkomst

De opdracht

In de opdracht spreek je af wat voor werk de opdrachtnemer precies gaat verrichten. Je kunt ook afspreken dat de opdracht op een bepaalde datum afgerond moet zijn.

Vergoeding

Je maakt in de opdrachtovereenkomst afspraken over de hoogte van de vergoeding die de opdrachtnemer krijgt. Het bedrag kan ineens voor de totale opdracht, of per uur betaald worden.

Geen loonheffingen

Met een goede opdrachtovereenkomst voorkom je dat de opdrachtgever loonheffingen moet betalen aan de Belastingdienst over de afgesproken vergoeding.

Tussentijdse beëindiging

Een opdrachtgever mag een opdracht altijd voortijdig beëindigen, tenzij partijen daarover in de overeenkomst andere afspraken maken.

Aansprakelijkheid

In de opdrachtovereenkomst kun je afspraken maken over de aansprakelijkheid wanneer er schade ontstaat bij de uitvoering van de opdracht.

Overige bepalingen

Je kunt afspraken maken over vertrouwelijkheid. Je kunt ook met elkaar afspreken dat de eventuele intellectuele eigendomsrechten die bij de opdracht ontstaan, in handen van de opdrachtgever komen of bij jezelf blijven.

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je opdrachtovereenkomst op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.