Maak in 5 minuten jouw Leaseregeling bedrijfsauto's

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Bedrijfsauto leaseregeling

In de Bedrijfsauto leaseregeling worden afspraken vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer betreffende de lease van een auto. In de regeling wordt onder meer vastgesteld wie in aanmerking komt voor een leaseauto. Maar de regeling bevat ook belangrijke bepalingen over bijvoorbeeld brandstofkeuze, eigen risico en overschrijding van de het leasenormbedrag.

Heb ik een leaseregeling nodig? 

Wanneer een bedrijf overgaat op leasing van bedrijfsauto's is een leaseregeling een must. Zonder een dergelijke regeling ontstaat veel onduidelijkheid over de inhoud en regels die aan een leasecontract zijn verbonden. 
Voordelen van een leaseregeling
Werknemers weten waar zij aan toe zijn omtrent de regels rondom lease. De vastgelegde bepalingen zorgen ervoor dat conflicten over de inhoud van leasecontracten worden beperkt. 

Wat regel je met een leaseregeling?

Je regelt onder andere de volgende zaken met de leaseregeling van MijnZaak:
  • Welke werknemer een leaseauto kan aanvragen en op welke wijze de aanvraag geschiedt 
  • De leaseregeling bevat bepalingen die aangeven wanneer een werknemer in aanmerking komt voor een bepaalde leaseauto. Dit gebeurt aan de hand van een schalensysteem. Ook wordt bijvoorbeeld in de regeling opgenomen wat de hoogte van de eigen bijdrage van de werknemer is. 
  • Vaststelling van regels omtrent het gebruik van de bedrijfsauto
  • In de leaseregeling wordt vastgesteld wat de regels en eventuele beperkingen aan het gebruik van de leaseauto zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld wie in de auto mag rijden, wie aansprakelijk is en voor wiens rekening een bekeuring komt.  
  • Hoe een toekenning van een leaseauto eindigt 
  • In de leaseregeling worden alle mogelijkheden tot beëindiging van het ter beschikking stellen van de auto. Ook het recht van koop wordt behandeld in de regeling.
     Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Leaseregeling bedrijfsauto's te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.