Maak in 5 minuten jouw Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (klokkenluidersregeling)

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Klokkenluidersregeling

Wanneer binnen een bedrijf misstanden ontstaan, is het lastig voor een werknemer of een belanghebbende om daar een melding van te maken. Degene(n) die de procedure starten lopen hoge financiële risico’s; een dergelijk proces duurt vaak erg lang, wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast loopt een werknemer die melding maakt van een misstand het risico zijn baan te verliezen. Hier biedt de klokkenluidersregeling uitkomst. In de klokkenluidersregeling wordt een procedure vastgesteld die aangeeft hoe er met de melding van een misstand moet worden omgegaan. Zo bevat de regeling onder andere bepalingen waarin staat wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand, welke mogelijkheden er zijn tot het doen van een melding en wat de termijnen zijn.

Heb ik een klokkenluidersregeling nodig?

Wanneer een bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, is het bij wet verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen. Onder het begrip ‘werknemers’ vallen alle personen die arbeid verrichten voor de onderneming. Dat betekent dat niet alleen werknemers met een arbeidscontract meetellen voor die norm, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Wanneer minder dan 50 personen bij een bedrijf werkzaam zijn, mag er natuurlijk wel een interne meldprocedure worden vastgelegd. 

Voordelen van een klokkenluidersregeling

Bij een misstand zorgt een klokkenluidersregeling ervoor dat eventuele schade zo veel mogelijk kan worden beperkt. Een vaststaande procedure maakt het mogelijk misstanden gemakkelijker te melden. Zo versnel je tevens de afwikkeling van eventuele conflicten en voorkom je onrust op de werkvloer. Daarnaast zullen werknemers ook minder snel naar een externe instantie stappen. Externe instanties die misstanden onderzoeken, publiceren vaak een openbaar rapport dat in sommige gevallen leidt tot ernstige reputatieschade. Door vaststelling van een interne meldprocedure verklein je de kans op zulke reputatieschade. 

Dit regel je met een klokkenluidersregeling

In een klokkenluidersregeling is het wettelijk verplicht dat ten minste de volgende drie zaken vastgelegd worden:
 
 1. De interne meldprocedure.
 2. De wijze waarop een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld.
 3. De rechtsbescherming van een werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.
 
 De Klokkenluidersregeling van VraagHugo voldoet aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (klokkenluidersregeling) te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.