Maak in 5 minuten jouw Klokkenluidersregeling

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Klokkenluidersregeling

Wanneer binnen een bedrijf misstanden ontstaan, is het moeilijk voor een werknemer of een belanghebbende om daar een melding van te maken. Degene(n) die de procedure starten lopen hoge financiële risico’s; een dergelijk proces duurt vaak erg lang, wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast loopt een werknemer die melding maakt van een misstand het risico zijn baan te verliezen. Hier biedt de klokkenluidersregeling uitkomst. In de klokkenluidersregeling wordt een procedure vastgesteld die aangeeft hoe er met de melding van een misstand moet worden omgegaan. Zo bevat de regeling bijvoorbeeld een bepaling die aangeeft bij welke functionaris de misstand wordt gemeld. 

Heb ik een klokkenluidersregeling nodig?

Wanneer een bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, is het bij wet verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen. Onder het begrip ‘werknemers’ vallen alle personen die arbeid verrichten voor de onderneming. Dat betekent dat niet alleen werknemers met een arbeidscontract meetellen voor de norm, maar bijvoorbeeld ook aannemers, zpp’ers en andere derden die arbeid verrichten voor de onderneming. 

Voordelen van een klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling heeft enkele voordelen, ook wanneer deze regeling niet wettelijk vereist is. Bij een misstand zorgt een klokkenluidersregeling ervoor dat eventuele schade zo veel mogelijk kan worden beperkt. Een vaststaande procedure maakt het mogelijk misstanden gemakkelijker te melden. Zo versnel je tevens de afwikkeling van eventuele conflicten en voorkom je onrust op de werkvloer. Daarbij stappen werknemers ook minder snel naar een externe instantie. Externe instanties die misstanden onderzoeken, publiceren vaak een openbaar rapport dat in sommige gevallen leidt tot ernstige reputatieschade. Door invoering van een klokkenluidersregeling verklein je de kans op zulke reputatieschade. 

Dit regel je met een klokkenluidersregeling

In een klokkenluidersregeling is het wettelijk verplicht dat ten minste de volgende vijf zaken vastgelegd worden:

1. De wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan
2. Wanneer er sprake is van een vermoeden van misstand 
3. Bij welke functionaris de misstand moet worden gemeld
4. De verplichting voor de werkgever om de melding vertrouwelijk te behandelen als de werknemer dit heeft verzocht 
5. De mogelijkheid tot vermoeden tot het inschakelen van adviseur door de werkgever 

Deze punten worden dus allemaal behandeld in de klokkenluidersregeling van MijnZaak. 
Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Klokkenluidersregeling te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.