Maak in 5 minuten jouw Klachtenregeling

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Klachtenregeling

Een werkgever moet ervoor zorgen dat de werkvloer vrij is van zogenoemd ongewenst gedrag. Een klachtenregeling biedt mogelijk om bij agressie, geweld, pesten en/of seksueel ongewenst gedrag (in verband met de te verrichten werkzaamheden) een klacht in te stellen bij een klachtencommissie. Daarnaast voorziet een klachtenregeling in de toegang tot een vertrouwenspersoon ter ondersteuning van de werknemer die een klacht heeft ingediend. De klachtenregeling legt vast wat de procedures zijn wanneer er geklaagd wordt over ongewenst gedrag. 

Heb ik een klachtenregeling nodig? 

De Arbowet draagt werkgevers op om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Een klachtenregeling is een van de manieren waarop je voldoet aan deze eis en draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. 
 

Voordelen van een klachtenregeling

Wanneer er een duidelijke klachtenregeling van toepassing is, weten werknemers waar zij aan toe zijn. Wanneer ongewenst gedrag zich voordoet, dan weten betrokkenen precies wat ze moeten doen om de klachtprocedure te starten. Door snelle en doeltreffende afwikkeling van de klacht voorkom je onrust op de werkvloer.

Wat regel je met een klachtenregeling?

In een klachtenregeling komen de volgende zaken aan de orde:

De hoedanigheid van de vertrouwenspersoon
In de regeling staan enkele bepalingen ten aanzien van de vertrouwenspersoon. Deze persoon wordt aangewezen door de werkgever. In de regeling staan de taken en bevoegdheden die de vertrouwenspersoon heeft ten aanzien van advies en ondersteuning van de werknemer.

De hoedanigheid van de klachtencommissie
De regeling bevat bepalingen ten aanzien van een klachtencommissie. Deze bepalingen zien op de samenstelling van de commissie, de taken en bevoegdheden en het verloop van de zitting.

Verloop van de klachtprocedure
De klachtenregeling bevat vereisten over de inhoud van de schriftelijke klacht. Ook de termijnen die gelden voor het indienen en behandelen van de klacht worden netjes beschreven zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.

Rechten en plichten van betrokkenen
Onder ‘betrokkenen’ vallen bijvoorbeeld de werkgever en eventuele getuigen. De rechten en plichten van deze betrokkenen staan in de klachtenregeling beschreven.

Maatregelen en sancties
In de regeling worden de maatregelen en sancties beschreven die de werkgever kan toepassen. Een voorbeeld van een mogelijkheid tot sanctie is wanneer de klacht ongegrond wordt verklaard. Dit betekent in de praktijk dat in dit soort gevallen de commissie de klacht afwijst. 

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Klachtenregeling te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.