Goede Doelen Scan

Ontdek binnen 3 minuten welk van de 632 erkende goede doelen het beste aansluit bij jou als ondernemer en je bedrijfsmissie!

Waarom zakelijk doneren aan een goed doel?

Afgelopen jaren en met name afgelopen jaar na Covid is de bewustwording van klanten waar ze kopen enorm toegenomen. Vroeger was prijs de belangrijkste factor, laatste jaren werden klantreviews steeds belangrijker om een keuze op te baseren, maar tegenwoordig wil de klant een 'social fit' hebben met het bedrijf waar het koopt.

De fiscale regels en voordelen voor zakelijk doneren

Voor donaties, fiscaal gezien giften genaamd, geldt dat deze fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden voor een ‘aftrekbare gift aan een goed doel’:

  • Geen Sponsoring, maar een gift: Een gift betekent dat er geen tegenprestatie is en een geldbedrag wordt overgemaakt naar het goede doel. Sponsoring is bijvoorbeeld als je deelneemt aan een loopwedstrijd of een fietstocht en geld voor het goede doel inzamelt.
  • Het goede doel dient aangemerkt te zijn als ANBI (algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst. De 632 goede doelen uit deze scan zijn erkend door het CBF, dit zegt niet automatisch dat ze ook een ANBI zijn, maar in meeste gevallen wel. Check ANBI register voor uitsluitsel.
  • De gift moet aantoonbaar zijn: Middels een bankafschrift of een kwitantie bijvoorbeeld

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)

Voor een BV gelden de volgende voorwaarden voor het fiscaal aftrekken van giften van de vennootschapsbelasting. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

Er is nog één extra voordeel door de Belastingdienst geïnitieerd en dat is dat een zogenoemde culturele ANBI (zie ANBI register) de aftrek verhoogd mag worden met 50% met een maximum van €2500 (per jaar). Een culturele ANBI zijn actief op cultureel gebied. Denk aan musea, dans, film, beeldende kunst etc.

Voorbeeld: Doe je een gift van €10.000 en bedraagt je fiscale winst €50.000 in 2021, dan betaal je netto €8125 euro en bespaar je dus €1875 euro aan vennootschapsbelasting uit. Bereken zelf jouw fiscale voordeel via de calculator.

EENMANSZAAK, VOF, MAATSCHAP

Voor een rechtsvorm die ingevuld wordt in de inkomstenbelastingaangifte van de ondernemer(s) gelden de regels van particuliere giften. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften, waar laatstgenoemde fiscaal aantrekkelijk is.

Eenmalige giften. De gift(en) hebben een drempel van 1% van het verzamelinkomen (Box 1, 2 en 3 opgeteld) met een minimum van €60. Dus pas vanaf dit bedrag is het fiscaal aftrekbaar met een maximumbedrag van 10% van het verzamelinkomen.

Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. Je kan je giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften. Deze giften zijn 100% fiscaal aftrekbaar en hebben dus geen drempel van 1% of een maximum van 10% van het verzamelinkomen zoals eenmalige giften:

Voorwaarden periodieke giften:

  • Vastgelegd bij een notaris of middels een onderhandse akte van schenking.
  • Voor een periode van 5 jaar (of langer) hetzelfde bedrag schenken.
  • Er is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar.

Er is nog één extra voordeel door de Belastingdienst geïnitieerd en dat is dat een zogenoemde culturele ANBI (zie ANBI register) de aftrek verhoogd mag worden met 25% met een maximum van €2500 (per jaar). Een culturele ANBi is actief op cultureel gebied. Denk aan musea, dans, film, beeldende kunst etc.

Voorbeeld: Doe je een gift van €5.000 en bedraagt je verzamelinkomen €80.000 in 2021, dan betaal je netto maar €3194 euro en bespaar je dus €1806 euro aan inkomstenbelasting uit! Bereken zelf jouw fiscale voordeel via de eenmalige gift calculator of de periodieke gift calculator.