Maak in 5 minuten jouw Bonusregeling

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een Bonusregeling?

Als werkgever spreek je altijd een vaste beloning af met je werknemer. Het is mogelijk om hier bovenop nog een variabele beloning af te spreken, die afhangt van een aantal factoren en daardoor de werknemer extra kan motiveren tijdens het werk. In een Bonusregeling maak je afspraken met je werknemers over hoe deze variabele beloning wordt bepaald en wat de hoogte ervan is. 

Heb ik een Bonusregeling nodig? 

Een Bonusregeling is nodig wanneer je van plan bent naast een vaste beloning ook een variabele beloning te geven aan je werknemers. Per werknemer kan je vervolgens beslissen om naar deze regeling te verwijzen in de arbeidsovereenkomst of niet, waardoor je eenvoudig per werknemer bepaalt of zij in aanmerking komen voor een eventuele variabele beloning. Voor zowel jezelf als de werknemer is dan meteen duidelijk of en onder welke voorwaarden precies een variabele beloning uitgekeerd zal worden.

Wat regel ik met een Bonusregeling? 

Met de Bonusregeling regel je onder welke voorwaarden er een variabele beloning wordt uitgekeerd. Zo wordt er in de regeling een minimum EBIT (Earnings Before Interest and Tax oftewel winst voor rente en belasting) opgenomen dat behaald moet worden door je bedrijf, voordat een variabele beloning betaald gaat worden. Op deze manier voorkom je dat je een variabele beloning moet uitkeren wanneer de winst van je onderneming lager dan verwacht uitkomt. Ook regel je op welke wijze de hoogte van de beloning wordt bepaald. Hier lees je hieronder meer over. 

Hoe wordt bepaald hoe hoog de variabele beloning is?

In de regeling stel je vast hoe de hoogte van de variabele beloning wordt vastgesteld. De bonusregeling van MijnZaak biedt een systeem waarmee je als werkgever gemakkelijk bepaalt hoeveel een bepaalde werknemer bovenop zijn vaste loon behoort te krijgen. Dit gaat aan de hand van een puntensysteem en ziet er als volgt uit. Een werknemer kan op drie verschillende gronden bonussen verdienen.

Grond 1: Individuele kerncompetenties. De werkgever kijkt naar de vakbekwaamheid, flexibiliteit, collegialiteit, klantgerichtheid en innovatie van een werknemer en kent maximaal 3 punten per categorie toe. Hoe meer punten, hoe hoger de beloning is die hij of zij zal krijgen. Dit gaat tot een maximum van 1 bruto maandsalaris.

Grond 2: Collectieve omzettarget. De werkgever bepaalt een gezamenlijk omzettarget. Als deze omzet wordt behaald, komen de werknemers in aanmerking voor een bonus. Jij geeft als werkgever aan iedere werknemer een aantal punten op basis van functie en anciënniteit waardoor er een verdeelsleutel ontstaat. Hoe meer punten, hoe hoger de werknemer in de rangorde en hoe hoger de te ontvangen beloning. Deze bonus zal maximaal 1 bruto maandsalaris zijn.

Grond 3: Individueel omzettarget. De werkgever stelt een individueel omzettarget vast voor een bepaalde werknemer. Als de werknemer een omzet genereert die aan het target voldoet, komt hij of zij in aanmerking voor een bonus (als dit in de arbeidsovereenkomst overeen is gekomen). Hoe meer omzet de individuele werknemer heeft gegenereerd, hoe hoger de bonus die hij krijgt. Er is wel een grens, aangezien dit de werknemer maximaal 2 bruto maandsalarissen kan opleveren.  

Kan ik de Bonusregeling veranderen?

Als je via MijnZaak je eigen Regeling maakt, is hierin opgenomen dat je als werkgever van de Regeling af kan wijken. Ook kan je de Regeling wijzigen of intrekken. Voor al deze opties is wel een schriftelijke mededeling aan de werknemer of een schriftelijke overeenkomst met de werknemer nodig. 

Je Bonusregeling nog meer op maat maken

De bonusregeling van MijnZaak is gemaakt op basis van best practices en volledig juridisch kloppend en klaar om in gebruik te nemen. Wil je de Bonusregeling van MijnZaak toch nog meer op maat laten maken voor jouw bedrijf? Onze content-partner Van Hall Advocaten is hierin gespecialiseerd en doet je graag een vrijblijvend voorstel. 

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je Bonusregeling te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.