Maak in 10 minuten jouw arbeids­overeenkomst

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Nieuwe medewerker? Kies precies het goede contract

Met de arbeidscontractenmaker maak je zelf precies het arbeidscontract dat aansluit bij wat je zoekt. Elk contracttype heeft zijn eigen voor- en nadelen. 

Dit regel je met een arbeidsovereenkomst

(On)bepaalde tijd
In de arbeidsovereenkomst bepaal je of je iemand voor onbepaalde tijd of voor een vooraf afgesproken tijd in dienst neemt. Een contract voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds opgezegd worden. 
Salaris
Je moet als werkgever loonheffingen inhouden op het salaris van je personeel. In het contract bepaal je het brutosalaris van de werknemer, dus het salaris voor belastingen. 
CAO
Het kan zijn dat er voor jouw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geldt. Hier kunnen afspraken in staan waar je niet van kunt afwijken in jouw arbeidsovereenkomst. De Zaak houdt hier bij het maken van jouw arbeidsovereenkomst rekening mee. 
Vakantie
Iedereen heeft per jaar recht op ten minste vier keer het gemiddelde aantal gewerkte uren per week aan vakantie. Een fulltimer heeft dus recht op ten minste 20 vakantiedagen. Meer mag natuurlijk ook. 
Vakantiegeld
Iedereen heeft een keer per jaar recht op een vakantietoeslag van 8% van zijn brutosalaris. Meestal wordt dat in mei met het salaris uitbetaald. Voor oproepkrachten is het gebruikelijk dat dit tegelijk met het uurloon wordt uitbetaald. 
Ziekte
Als een werknemer geen werk kan verrichten omdat hij ziek is, heeft hij toch recht op salaris. Je bent als werkgever verplicht om gedurende 104 weken ten minste 70% van het salaris door te betalen. Meer mag natuurlijk ook. 

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om je arbeids­overeenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.