Maak in 10 minuten jouw Aanzeggingsbrief

Dit document kost € 9 of 4 credits.
Bespaar met een abonnement.

Waarom een aanzeggingsbrief?

Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van minimaal 6 maanden ben je als werkgever wettelijk verplicht minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk te melden of je de arbeidsovereenkomst gaat verlengen. Bij voortzetting voor bepaalde tijd geldt een beperking in het aantal bepaalde tijd contracten (max 3) en een beperking in tijd (max 36 maanden). Als er een CAO van toepassing is kan hier mogelijk van afgeweken worden. Bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst ben je ook verplicht om de voorwaarden waaronder je de arbeidsovereenkomst verlengt schriftelijk te communiceren. Deze zogenaamde aanzegverplichting geldt niet bij tijdelijke contracten met een duur van minder dan zes maanden of contracten waar geen einddatum voor geldt (bijvoorbeeld wanneer iemand is aangenomen voor de duur van een project) of bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding.


Dit regel je met een aanzeggingsbrief

Melding

De brief wordt zo opgesteld dat jij als werkgever op een duidelijke en overzichtelijke manier voldoet aan de wettelijke plicht aanzegging te doen van de beëindiging of voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Openstaande vakantiedagen

De resterende vakantiedagen worden in de brief opgenomen, zodat jij en jouw werknemer een duidelijk overzicht voor handen hebben en weten wat er op het moment van aanzegging nog openstaat.

Wie gingen je voor?

Ik heb info ontvangen over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en heb naar aanleiding de verzekeringen afgesloten
Mayfield English
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik heb contact gehad met Gerrits en Ebbers.
Diny Dekker
Partyplanner
Het is slim om te sparren met ervaren ondernemers. Zij weten hoe je een bedrijf winstgevend inricht. Het bespaart je een hoop geld en kopzorgen.
Ger Vogelaar
Vogelaars Participaties

Klaar om de brief op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.